Bidbook Informatiecentrum Erevelden Bergen op Zoom

Bidbook aangeboden aan burgemeester Petter

Vandaag, 27 oktober 2017, werd in Theater de Maagd in Bergen op Zoom, direct na afloop van de herdenkingen die we deze ochtend in Bergen op Zoom hadden bij gelegenheid van de 73ste viering van de Bevrijding van de stad, het bidbook informatiecentrum erevelden Bergen op Zoom aangeboden. Frans de Vos, voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom. Het bidbook is bedoeld om de realisatie van het bezoekerscentrum bij de Canadese Begraafplaats en de Britse Begraafplaats binnen bereik te brengen. De Stichting Bevrijding Brabantse Wal vervult in deze plannen een voortrekkersrol en streeft na uitvoering te geven aan de motie van november 2016, waarbij de raad van Bergen op Zoom heeft aangegeven graag tot een dergelijke voorziening te willen komen.