Ceremonie Britse begraafplaats, 27 oktober 2017

73 jaar na dato heeft niets afgedaan aan de grote waardering die wij voor hen hebben, omdat zij hún leven gaven voor ónze vrijheid.

(Tekst, uitgesproken voorafgaand aan de ceremonie, door Hans Stumpel)
Vandaag, 27 oktober, op de dag van de 73e herdenking en viering van de bevrijding van Bergen op Zoom, herdenken we de doden – militairen en burgers – die vielen bij de bevrijding van West Brabant en Zeeland in de Tweede Wereldoorlog.

Afgelopen zondag deden we dat al met de Memorial Day of Canada in The Netherlands, ter ere van de Canadese militairen. Vandaag doen we dat op deze Britse begraafplaats, waar bijna 1300 soldaten begraven liggen die ook vielen in diezelfde strijd voor onze vrijheid.

Omdat alle in Nederland omgekomen Britse militairen jaarlijks centraal op de begraafplaats in Oosterbeek worden herdacht, is deze ceremonie hier op de Britse begraafplaats kleinschaliger van opzet dan de plechtigheid van afgelopen zondag op de Canadese Begraafplaats, waarmee Canada alle in Nederland omgekomen Canadezen herdacht .

Kleinschaliger, maar zeker niet met een mindere intentie. Juist intens met aandacht en dankbaarheid die wij voor deze mensen koesteren. 73 jaar na dato heeft niets afgedaan aan de grote waardering die wij voor hen hebben, omdat zij hún leven gaven voor ónze vrijheid.

Dat zij niet vergeten zijn blijkt wel uit het feit dat er op 13 september in Oosterbeek een herbegrafenis plaatsvond van de Britse soldaat William Loney uit West Yorkshire die tot dat moment in een naamloos graf had gelegen. Loney werd pas in 2008 geïdentificeerd. De Britse autoriteiten erkenden de ontdekking in 2015. Dat deze, tot dan onbekende soldaat, alsnog een naam kreeg, had te maken met het feit dat zoveel jaar na dato nog steeds door veel mensen gezocht blijft worden naar verdwenen, vrijwel zeker omgekomen maar nooit officieel geïdentificeerde militairen.

Maar ook hier op deze begraafplaats liggen niet-geïdentificeerde militairen.

‘Known to God’ staat op hun grafsteen. Laten we hopen dat nog meer niet-geïdentificeerde soldaten hun naam terugkrijgen. Om te waarborgen dat deze mensen nooit worden vergeten.

Namen….., ‘Their name liveth for evermore’, leest u op de grote gedenksteen aan het begin van deze begraafplaats. Door diverse mensen wordt geprobeerd om de wél bekende namen van omgekomen soldaten een gezicht te geven. Via het project Faces to Graves wordt uitgezocht wie die dappere mannen nu eigenlijk precies waren. Waar ze vandaan kwamen; gegevens over hun achtergrond, hun familie, relaties, echtgenoten en kinderen. Binnen Faces to Graves wordt aan hun naam letterlijk een gezicht verbonden. Dit project is er op ingericht om jongeren bij deze zoektocht te betrekken, zodat de jongste generatie zich via dit project bewust wordt van de prijs die voor onze vrijheid is betaald.