Dutch Polar Bears lopen route Canadese bevrijders

Jongeren lopen bevrijdingsroute

Een groep van vier studenten uit Roosendaal wil in de zomer van 2019 een deel van de bevrijdingsroute lopen die de Canadese bevrijders in 1944 in onze streek hebben afgelegd. Het betreft een route vanaf het vliegveld bij Brasschaat naar Bergen op Zoom.

In 2017 hebben zij eenzelfde initiatief genomen en hebben met hun groep, die zich de Dutch Polar Bears noemen, van die tocht een documentaire gemaakt. Toen betrof het de route die de Britse bevrijders, de 49ste West Riding Infantry Division, de Polar Bears, destijds hebben afgelegd. De Dutch Polar Bears hebben in 2017, gestoken in legerkleding uit die WO-2 tijd en met een grote Engelse vlag, de route van Turnhout naar Roosendaal in 5 dagen lopend afgelegd. Onderweg hebben zij oorlogsverhalen opgehaald bij mensen die ze op hun tocht tegenkwamen en enthousiast reageerden op hun initiatief. Daar is een DVD van gemaakt en gepresenteerd aan belangstellenden.

Eenzelfde documentaire willen zij nu dus gaan maken, maar dan over een deel van de route die de Canadese bevrijders hebben afgelegd naar Bergen op Zoom. Op hun route proberen zij op eenzelfde wijze oorlogsherinneringen in alle varianten (feitjes, emoties, anecdotes) op te halen die in hun film verwerkt kunnen worden. Die film willen ze daarna graag vertonen aan een breed publiek.

Met hun acties proberen ze meer bekendheid te genereren voor de gebeurtenissen in deze regio in WO-2 en ook de voor de vrijheid gebrachte offers te laten zien.
Er wordt door hen nog driftig gezocht naar financiering voor dit project. Ze komen dan ook graag met mensen in contact die hen daarvoor willen sponsoren of anderszins kunnen helpen met de financiering.

Contact: Daan Breugelmans en Lars de Graaf.
E-mail: thedutchbears@gmail.com