Herdenkingen en activiteiten SBBW in ‘Cocktail’ bij Zuidwest-TV

Herdenkingen

Dinsdag 23 oktober besteedde Zuidwest-TV in haar programma Cocktail aandacht aan de herdenkingen in het laatste weekend van oktober en activiteiten die daarmee verband houden; bijvoorbeeld Faces to Graves. Bestuursleden Nico Hooijschuur en Hans Stumpel van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal lichtten daar e.e.a. toe.

De uitzending kan hier worden bekeken. Vanaf  24.15 minuten worden beiden geïnterviewd.