Nieuwe stichting voor toekomstig ondergronds bezoekerscentrum bij erevelden

Nieuwe stichting voor Bezoekerscentrum

Vanuit de huidige Stichting Bevrijding Brabantse Wal wordt een nieuwe stichting geformeerd, die zich specifiek richt op dat ene project:  de realisatie en het beheer van het te bouwen Bezoekers Informatie Centrum tussen de erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.  De Stichting in oprichting wordt voorgezeten door Giel Janssen, oud burgemeester van Cromstrijen en later Halderberge.  Daarvoor ook jarenlang wethouder in Bergen op Zoom.

Het beoogde centrum wordt geheel ondergronds zodat de erevelden en de directe omgeving daarvan, de serene uitstraling behouden. Verwacht wordt wel dat de bezoekersaantallen na realisatie van dit centrum, behoorlijk zullen toenemen. Er wordt naar gestreefd om het centrum in het najaar van 2020 te openen.

Zie ook bijgaand artikel in BNdeStem van 25-2-2019.