Programma 2019


Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die in 2019 op en rond de Brabantse Wal plaats gaan vinden. Deze activiteiten hebben tot doel de Canadese inspanningen in Nederland tijdens WOII te herdenken en onze vrijheid te vieren. In 2019 is het exact 75 jaar geleden dat deze regio werd bevrijd, dus zijn er in dit jaar tal van activiteiten, herdenkingen en vieringen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht rondom deze mijlpaal.

Als er activiteiten ontwikkeld zijn, die niet terug te vinden zijn in dit overzicht van 2019, dan is het mogelijk dat deze nog niet of onvoldoende voldoende concreet waren om deze hier als zodanig mee te nemen. Ook kan het zijn dat deze nog niet bekend zijn/waren bij de Stichting Bevrijding Brabantse Wal.
In beide gevallen is het wenselijk dat u met ons contact zoekt. Mail dan s.v.p. naar: hansstumpel@hetnet.nl


Brabantse Wal

Faces to Graves

Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht

   De Stichting Canadian War Graves Nederland, een samenwerking tussen Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten, wil alle Canadese militairen die begraven zijn op een van de grote begraafplaatsen in deze steden en op kleinere begraafplaatsen elders in ons land, blijvend in herinnering houden door hen met foto’s en levensverhalen een gezicht te geven. Deze informatie moet voor het publiek toegankelijk worden. In de afgelopen jaren is er al heel veel (foto)materiaal verzameld. Uit de door nabestaanden en derden aangeleverde informatie zijn al van meer dan duizend gevallenen biografieën samengesteld. 
In Bergen op Zoom is voor dit doel een researchteam samengesteld. Dit team bestaat uit een redacteur, een aantal onderzoekers en scholieren. Met scholen is dan ook contact gezocht zodat scholieren dit project als profielwerkstuk mee kunnen ondersteunen. Het researchteam werkt nauw samen met de Stichting Canadian War Graves Nederland. In het nog te realiseren informatiecentrum bij het Canadese en Britse ereveld in Bergen op Zoom zullen de resultaten van Faces to Graves straks prominent deel uitmaken van de daar te vinden informatie. 
(contact: carolineraaijmakers@hetnet.nl)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Brabantse Wal

Lezingen i.s.m. BAS, KBO en veteranen

November 2018, 11 en 18 maart 2019, 15 april 2019 excursie

    De Slag om de Schelde en de bevrijding van de Brabantse Wal zijn van cruciaal belang gebleken voor de geallieerde opmars naar Berlijn. Vier (veteranen-)gastsprekers geven een lezing over deze slag en begeleiden een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum in het Zeeuwse Nieuwdorp.
In de eerste lezing wordt op de strategische keuzes ingegaan om de Brabantse Wal, de omgeving van de Schelde en de rivier zelf, wel of niet te bevrijden van de Duitse bezetters.  De tweede lezing laat zien wat het logistieke belang was om de Westerschelde mijnenvrij in handen te krijgen. Ook over hoeveel moeite het kostte om de Schelde na vier jaar weer in kaart te brengen en met loodsen in gebruik te nemen.
De derde lezing gaat over de medische en geestelijke zorg van de vele militaire en burgerslachtoffers. Ook de rol van het verzet wordt toegelicht.
In de vierde lezing krijgt men een inkijk in de rol die overheden, mondiale organisaties  en burgers direct na de Tweede Wereldoorlog, in de Koude Oorlog en daarna speelden.
De lezingen zijn ook een oproep aan burgers om actief de bevrijding van de Brabantse Wal te blijven herdenken en vieren. Een tour door het landschap van de Brabantse Wal en de Schelde om oriëntatiepunten te herontdekken voet belangstellenden naar het Bevrijdingsmuseum om daar met een rondleiding deze serie af te sluiten.

____________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom / Brabantse Wal

Project: adopteer een monument

Bergen op Zoom

In Nederland zijn ruim 3.700 oorlogsmonumenten en oorlogsgraven. Elk monument of graf vertelt een bijzonder verhaal over de Tweede Wereldoorlog. ‘Adopteer een monument’ is een landelijk onderwijsproject van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting en wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het vfonds. Het biedt leerlingen van groep 7 en 8 de mogelijkheid een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt te ‘adopteren’ en hiermee te leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de bijbehorende rituelen. Leerlingen organiseren zelf een herdenking bij het geadopteerde monument. Inmiddels hebben ruim 1400 scholen een oorlogsmonument of oorlogsgraf geadopteerd.

In de gemeente Bergen op Zoom zijn ongeveer 11 geregistreerde monumenten. Er wordt aan gewerkt om al deze monumenten door scholen te laten adopteren.
Groep 8 van basisschool Sancta Maria in Bergen op Zoom heeft het verzets- en herdenkingsmonument aan het Thaliaplein in Bergen op Zoom geadopteerd.
Dit houdt in dat de school jaarlijks in de groepen 7 en 8 aandacht besteedt aan het thema van de Stichting 4 en 5 mei om daarmee de kinderen bewustzijn van Leven in Vrijheid mee te geven. Bij het herdenkingsmonument leggen de groep-8 leerlingen op 4 mei bloemen bij dat monument. Dat gebeurt ook bij de grote Canadaherdenking eind oktober op de Canadese begraafplaats en bij de herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom.
(contact: carolineraaijmakers@hetnet.nl)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom 14 januari 2019

Roncalli jongeren openden het bevrijdingsjaar

Jongeren leren over waarden van leven in vrijheid

  Maandag 14 januari ging een groep leerlingen en docenten van de Roncallischool voor voortgezet onderwijs naar de militaire erevelden aan de Ruytershoveweg. Daarmee wilden ze de start van het 75e bevrijdingsjaar in Noord Brabant markeren en de betrokken jongeren meer betrekken bij het besef van vrede en vrijheid en de offers die hiervoor gebracht zijn. De school besteedt met haar leerlingen in 2019 extra aandacht aan dit thema.

Om dit in stijl te doen gaan vertrokken vanaf de school enkele oude legervoertuigen met daarin de leerlingen naar de Canadese erebegraafplaats. Oud-veteraan Frans van der Meeren was uitgenodigd deze middag aanwezig te zijn, om de jongeren te vertellen over zijn aandeel bij de bevrijding in de tweede wereldoorlog.

Op de begraafplaats wilde de school de leerlingen laten ervaren hoe het is om een dergelijke plek te bezoeken. Daar werden ook bloemen gelegd en werd er door de musicalleerlingen een lied gezongen uit ‘Oorlogswinter’ die in juni 2019 wordt opgevoerd. Wethouder en veteraan Barry Jacobs was bij de ceremonie aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal waren er deze middag bij. De ceremonie werd geleid door Rector Ludo Heesters van het Roncalli.

flyer herdenking Roncalli 14 jan def

       

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom/Halsteren/Lepelstraat 4 mei 2019

Dodenherdenking

Bergen op Zoom

In de Sint-Gertrudiskerk vindt op 4 mei een herdenkingsdienst plaats. De dienst begint om 19.00 uur. Onder leiding van Tamboerkorps Odiles Rapid verplaatsen de aanwezigen zich daarna in een stille mars naar het Thaliaplein.

De Stichting Dodenherdenking 4 mei Bergen op Zoom houdt op het Thaliaplein een herdenkingsplechtigheid. Deze begint om 20.00 uur met twee minuten stilte. Daarna volgen krans- en bloemleggingen. Het programma wordt opgeluisterd met muziek door Harmonie Kolpings Zonen, jongeren verzorgen een voordracht en  burgemeester Frank Petter houdt een toespraak.

Na afloop kan er koffie/ thee worden gedronken in de foyer van Stadsschouwburg de Maagd. Daar begint om 21.00 uur een voorstelling door jongeren van het Centrum voor de Kunsten, die het thema bevrijding uitbeeldt.

Halsteren

Van 19.00 – 19.45 uur wordt een kerkdienst gehouden in de St.Martinuskerk in Halsteren. Met een stille tocht verplaatsen de aanwezigen zich daarna naar het monument bij de Martinuskerk. Om 20.00 uur wordt daar een herdenkingsplechtigheid gehouden met kransleggingen, muziek, zang en een toespraak.

Lepelstraat

Van 19.00 -19.45 uur wordt een herdenkingsmis opgedragen in de Sint-Antoniuskerk in Lepelstraat. Om 20.00 uur begint de herdenkingsceremonie bij het monument bij de kerk met twee minuten stilte, krans en bloemlegging, een toespraak en met muzikale omlijsting.
(Contact: hansstumpel@hetnet.nl)


Bergen op Zoom 2019

Bezoek Open Joodse Huizen

Datum 5 mei 2019

Zoals in voorgaande jaren wordt een programma samengesteld dat voorziet in het bezoeken van huizen in Bergen op Zoom die in de tweede wereldoorlog bewoond waren door Joodse mensen. Ter plaatse worden herinneringen opgehaald en verhalen daarover verteld. Een werkgroep bereidt dit voor. Exacte locaties volgen nog, maar tussen 10.30 en 16.30 uur vinden de bezoeken plaats.
Er wordt inzet door scholieren gevraagd, 10 -15 personen,  op 5 locaties.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom april en mei 2019

Proefmei en liberation

Data: 18 april, 24-26 mei

  Op donderdag 18 april is de eerste steek van de Brabantse Wal Asperge. Bij deze bijeenkomst is een aantal gasten genodigd vanuit Onderwijs, Overheid en de ector Agrofood.
Als locatie is gekozen voor een boerderij die tevens heeft gediend als onderduikadres. Tijdens de eerste steek dus ook aandacht voor de asperge in Oorlogstijd.

 In de weken voor ProefMei is er weer het scholenproject ism Stadlander. Hier aan werken ongeveer 10 scholen mee uit de Brabantse Wal regio. De activiteit is ter plaatse ofwel op school. Kinderen gaan een bevrijdingsmaaltijd klaarmaken en bewoners uit de buurt zijn te gast. Tijdens de lunch is er aandacht voor oorlogsverhalen uit de diverse windstreken van de wereld waarbij ook aandacht is voor nieuwe nationaliteiten en generaties.

Op vrijdag 24 mei is er de ProefMei college tour. Deze gaat volledig in op de drie VVV’s. Er zijn veel overeenkomsten als het gaat om ons voedsel met heden ten dage en in de tweede wereld oorlog. In die zin dat wij nu de keuzes maken in vrijheid. Vooraf aan de college tour zijn er twee lunches. Een lunch georganiseerd door SOBW (streekorganisatie Brabantse Wal) die in het teken staat van de lancering van de lopende projecten die in gaan op Agrofood en Biobased. De tweede lunch is met studenten uit de Nederlands- Vlaamse Delta. Tijdens deze lunch is er aandacht voor de slag om de Schelde.
Aansluitend start de college tour die ingaat op West- Brabant als broedplaats voor agrofood. Drie spraakmakende colleges waarbij het openingscollege in het teken staat van de drie VVV’s  

Een aantal activiteiten staat in het teken van de opmaat richting het Liberation jaar en wordt er zoveel mogelijk publiek bij betrokken. Zodra deze definitief zijn worden ze op deze website vermeld. Ook in de styling van ProefMei wordt de bevrijding meegenomen. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Antwerpen / Bergen op Zoom zomer 2019

Jongeren van The Dutch Bears lopen en filmen bevrijdingsroute

  Een groep van vier studenten uit Roosendaal wil in de zomer van 2019 een deel van de bevrijdingsroute lopen die de Canadese bevrijders in 1944 in onze streek hebben afgelegd. Het betreft een route vanaf het vliegveld bij Brasschaat naar Bergen op Zoom.

In 2017 hebben zij eenzelfde initiatief genomen en hebben met hun groep, die zich de Dutch Polar Bears noemen, van die tocht een documentaire gemaakt. Toen betrof het de route die de Britse bevrijders, de 49ste West Riding Infantry Division, de Polar Bears, destijds hebben afgelegd. De Dutch Polar Bears hebben in 2017, gestoken in legerkleding uit die WO-2 tijd en met een grote Engelse vlag, de route van Turnhout naar Roosendaal in 5 dagen lopend afgelegd. Onderweg hebben zij oorlogsverhalen opgehaald bij mensen die ze op hun tocht tegenkwamen en enthousiast reageerden op hun initiatief. Daar is een DVD van gemaakt en gepresenteerd aan belangstellenden.

Eenzelfde documentaire willen zij nu dus gaan maken, maar dan over een deel van de route die de Canadese bevrijders hebben afgelegd naar Bergen op Zoom. Op hun route proberen zij op eenzelfde wijze oorlogsherinneringen in alle varianten (feitjes, emoties, anecdotes) op te halen die in hun film verwerkt kunnen worden. Die film willen ze daarna graag vertonen aan een breed publiek.

Met hun acties proberen ze meer bekendheid te genereren voor de gebeurtenissen in deze regio in WO-2 en ook de voor de vrijheid gebrachte offers te laten zien.
Er wordt door hen nog driftig gezocht naar financiering voor dit project. Ze komen dan ook graag met mensen in contact die hen daarvoor willen sponsoren of anderszins kunnen helpen met de financiering.  Zie hier ook hun facebookbericht daarover.

Contact: Daan Breugelmans en Lars de Graaf.
E-mail: thedutchbears@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom, juni tm november 2019

Thank God I’m Free

Data: 7 juni, 5 juli, 6 september, 1 november 2019

  TGIF borrels worden gehouden op locaties die een relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld de Burg. Stulemeijerlaan en het Anton van Duinkerkenpark. Meer info volgt.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)

_______________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom, zomer en najaar 2019

Wandelroutes met app langs oorlogsrelicten Brabantse Wal

  Vrijwilliger René Luijsterburg heeft voor de Stichting Bevrijding Brabantse Wal een app- wandelroute met foto’s, teksten en gesproken teksten gemaakt . Deze loopt vanaf de Canadese begraafplaats, via diverse plaatsen waar oorlogsrelicten in de regio te vinden zijn, terug naar de andere (Britse) begraafplaats, ook weer aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. De wandeling kan middels diverse routes gelopen worden, al naar gelang de tijd die eraan besteed kan worden.
De langste route omvat een wandeling van 17 km.
De route wordt geplaatst in de Wandelkrant.be, een gratis krant die in Bergen op Zoom o.a. af te halen is bij Leonidas,  Kremerstraat 11. De app gaat augustus 2019 online.
De wandeling wordt ook aangeboden aan onderwijsinstellingen en wandelverenigingen.
Er lopen contacten met  de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht om soortgelijke wandelroutes ook daar te gaan opzetten.

____________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom / Zeeland najaar 2019

Hét Concertkoor zingt i.s.m. met Zeeuwse koren

   In de opmaat naar de herdenking in 2019 van 75 jaar Slag om de Schelde slaan hét Concertkoor uit Bergen op Zoom en drie Zeeuwse koren de handen ineen. Inzet is om in de periode september-november 2019 vier grote concerten te geven: in september in Breskens rond de herdenking van het bombardement; in oktober in Bergen op Zoom vanwege de bevrijding van de Brabantse Walgemeenten; eveneens in oktober een concert in Goes rond de herdenking van de slag om de Sloedam en de bevrijding van Zuid-Beveland. De concertreeks sluit begin november in Vlissingen af om de landing van de Geallieerden te herdenken en de bevrijding van Walcheren. Koorleden kunnen, behalve aan het eigen concert, ook deelnemen aan de drie andere concerten. Behalve het Concertkoor doen Zwinkoor Sluis, Vocaal Ensemble Cantare Goes en de Vlissingse Oratorium Vereniging mee.

p.s. Zie ook hieronder bij de activiteiten op 27 oktober 2019.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najaar 2019

Slag om de Schelde krijgt nationale erkenning

   De Rijzendeweg in het hooggelegen Woensdrecht. Geen huis bleef tijdens de Slag om de Schelde gespaard.  De Slag om de Schelde bleef vele jaren onderbelicht, terwijl het een van de belangrijkste en meest verwoestende veldslag was die leidde naar de bevrijding. Begin september 1944 viel de Antwerpse haven in handen van Geallieerden, maar de problemen van aanvoer en bevoorrading van de troepen waren daarmee geenszins opgelost. Bovendien moest het hele gebied rond de Westerschelde nog veroverd worden op de Duitsers. Het leidde tot de Slag om de Schelde waarbij zeker 10.000 doden vielen en hele dorpen en steden weggevaagd werden. Ook op de Brabantse Wal werd hard gevochten en waren de verwoestingen groot. Voor het Nationaal Comité 4 en 5 Mei was dit de reden om deze militaire operatie centraal te stellen in de nationale herdenking van 75 jaar bevrijding.

Op 31 augustus 2019 wordt in Terneuzen het startsein gegeven van het nationaal Het water moet het decor worden van het evenement op die datum. Er wordt gewerkt aan een groot maritiem spektakel op de Westerschelde. In het organiserend comité zitten de provincies Zeeland en Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom (waar een groot Canadees ereveld is) en de ambassade van Canada. Ook de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben aangeven bij de herdenking betrokken te willen worden.

Hier een bericht van december 2018 in BNdeStem
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verwacht in maart 2019

Mars ‘Slag om de Schelde’

De Slag om de Schelde was de grootste en meest ingrijpende operatie waarbij Canada in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte. Inm deze slag speelde Canada de hoofdrol. Na een zware en langdurige strijd kwam de haven van Antwerpen beschikbaar voor geallieerde bevoorrading. Zeker toen de Westerschelde na de Slag om de Schelde in november 1944 als vaarroute weer kon worden gebruikt.
Overwinningen werden door de eeuwen heen vaak onderstreept met het componeren van een toepasselijk muziekstuk. Door componist Steven Dietvorst, saxofonist bij het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, wordt gewerkt aan twee muziekstukken die de slag om de Schelde. als thema hebben. Een suite van plm. 6 minuten die op een podium kan worden gespeeld. Daarnaast een mars die ‘Heroes of the Scheldt’ gaat heten en plm. 2 minuten duurt. Het streven is om deze mars bij de officiële momenten rondom de herdenkingen van de Slag om de Schelde te laten uitvoeren.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom 27 september t/m 4 oktober 2019

Fotomanifestatie ‘VRIJ’

  Fotoclubs hebben zich verenigd bij de plannen voor een fotomanifestatie met het thema: “VRIJ”
Naast alle amateurfotoclubs van de Brabantse Wal en enkele jonge professionele fotografen doen hieraan mee. Start van dit vindt plaats op de Grote Markt. Daar zijn o.a. scholieren bij aanwezig die betrokken zijn bij een fotoproject dat met hulp van een professionele fotograaf op lagere en middelbare scholen is uitgevoerd. Verder zijn er een oorlogsfotograaf en een statushouder bij aanwezig. Er wordt naar gestreefd een container met camera obscura op de markt te plaatsen, met een projectie van het stadhuis.
Verder krijgen de scholieren bij de openingsact een rol en wordt alles op filmbeeld vastgelegd. Vanaf ca. november zal er een route zijn met 22 foto’s op levensgroot formaat, met als thema Bevrijding in beeld. Het is een route die ca. 1,5 uur duurt en individueel of begeleid door een gids van SBM gelopen kan worden. Hiervoor wordt een brochure uitgegeven. Foto’s in de openbare ruimte wordt opgezet in nauwe samenwerking met het West Brabants archief, het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en SBM. De route kan tot ca één jaar na opening gelopen kunnen worden.
De gemaakte schoolprojecten worden tijdens de fotomanifestatie tentoongesteld. Verder is het de bedoeling het publiek actief bij de fotomanifestatie te betrekken door het inzenden van foto’s. Er wordt naar gestreefd audiovisuele projecties te laten zien.
(contact: jjaleenaars@home.nl)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brabantse Wal oktober 2019

Samenwerking met Zuidwest-TV en Omroep Brabant

Zowel Zuidwest-TV als Omroep Brabant hebben aangegeven media-aandacht te willen besteden aan de 75-jarige bevrijding in oktober 2019.  De programma’s worden nog nader uitgewerkt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brabantse Wal oktober 2019

Samenwerking met Brabant Remembers 

  Brabant remembers is een provinciaal project onder auspiciën van Erfgoed Brabant. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de levenspaden van mensen uit binnen- en buitenland elkaar gekruist en zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant Remembers wil deze bijzondere en inspirerende verhalen verzamelen en doorvertellen om zo toen en nu, plaatsen en mensen, met elkaar te verbinden.

Brabant Remembers vertelt verhalen vanuit een persoonlijk perspectief. Verhalen vertellen is iets anders dan het overbrengen van feitelijke informatie. Met verhalen kun je mensen boeien. Het zijn menselijke verhalen die het oorlogserfgoed beleefbaar en zichtbaar maken. In het verleden, heden en toekomst.

Brabant Remembers heeft in de gehele Provincie Noord-Brabant gezocht naar levens veranderende gebeurtenissen, ingrijpende keerpunten of keuzemomenten die de levens van mensen voorgoed veranderden. Alle opgehaalde verhalen zijn vastgelegd in een database. Een canon van 75 verhalen is in boekvorm verschenen en worden gekoppeld aan kunstenaars en aan de objecten en de plekken waar deze geschiedenis geschreven is. Aan de hand van te maken kunstwerken wordt de geschiedenis zo ‘beleefbaar’.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom 17 t/m 27 oktober 2019

“SUPERSUM” Openlucht spektakelstuk Stichting De Vierschaar

Programma

  Speciaal voor het jubileum van 75 jaar Bevrijding Brabantse Wal voert Stichting De Vierschaar een openluchtspel op over de Tweede Wereldoorlog in deze regio. Het is een fictief verhaal, tegen het decor van de gebeurtenissen in stad en streek, waarin intrige, spanning, drama maar ook humor onderdelen zijn van de productie.
Supersum: Het is begin oktober 1944, ruim vier maanden na D-day. Canadese, Britse en Poolse troepen hebben de opdracht om de Westerschelde te veroveren op de Duitsers. Deze zeearm is de toegangsweg naar de – reeds bevrijde – haven van Antwerpen en van levensbelang voor de geallieerde bevoorrading.
Terwijl wekenlang zwaar wordt gestreden, voeren de inwoners van Bergen op Zoom hun eigen strijd, bang dat hun geliefde stad in het oorlogsgeweld wordt meegezogen en mogelijk wordt verwoest.
In het theaterspektakel volgen we een aantal Bergenaren in die soms heftige strijd naar het punt waarop zij uiteindelijk toch kunnen zeggen dat zij al hun tegenslagen, hun vijanden en zichzelf hebben overwonnen. De voorstellingen vinden plaats op 17, 18, 19 ,20 en 23, 24, 25, 27 oktober 2019. De gerestaureerde Waterschans in Bergen op Zoom vormt het unieke decor voor dit spektakelstuk waar je achteraf over mee wilt kunnen praten. T.z.t. volgt meer info.
Contact: info@vierschaar.nl

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom 25 oktober 2019

Bevrijdingsconcert

Op vrijdag 25 oktober 2019 geeft het orkest van de Koninklijke Luchmacht een concert in Stadsschouwburg De Maagd. Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is.


Bergen op Zoom oktober 2019

Bouw replica Sherman Tank

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal (SBBW) wil een aantal projecten realiseren die verwijzen naar de lokale WO2-geschiedenis. Een daarvan is de realisatie van een Shermantank, ikn samenwerking met de Stichting Decorbouw Groot Arsenaal.  Deze middelzware tanks waren in gebruik bij het Canadese South Alberta Regiment. Dit regiment speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van stad en streek. Op 27 oktober 1944 rolden de tanks van dit regiment de Grote Markt op van Bergen op Zoom. SBBW wil de tank inzetten voor de bevrijdingsactiviteiten in 2019. Een echte Shermantank aanschaffen is niet realistisch vanwege logistieke en operationele uitdagingen. Het is de bedoeling dat de replica, die niet van echt te onderscheiden is, ingezet wordt bij het bevrijdingsdefilé op 26 oktober. Verder wordt er mogelijk gebruik van gemaakt tijdens de spektakelvoorstellingen van Stichting De Vierschaar en bij andere podiumprojecten en tableaus. Voorbeeld daarvan is de tank te plaatsen voor het opnieuw uitbeelden van die scene bij Hotel de Draak op de Grote Markt.

Behalve inzet van de replicatank voor activiteiten rondom bevrijding en cultuur, wordt er naar gestreefd om ook het onderwijs hierbij te betrekken. Een van de doelstellingen van SBBW is dat de Slag om de Schelde wordt opgenomen in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs.  De komende jaren maakt het onderwijs meer werk van het duiden van de regionale WO2-geschiedenis en wordt een verbinding gelegd met de hedendaagse beleving van de thema’s vrede en vrijheid. Met de replica van de tank kunnen jongeren worden getriggerd zich te interesseren voor de bevochten vrijheid.

Voor de feitelijke realisatie van de tank (ook de financiële)  is contact gelegd met zowel Nederlandse, als Canadese geïnteresseerden.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom 26 oktober 2019

Harmonie Wachtpost 13 XXXL

Gelegenheidsorkest Wachtpost 13 XXXL neemt met meer dan 100 muzikanten van de Brabantse Wal deel aan het defilé dat op 26 oktober 2019 door de binnenstad van Bergen op Zoom trekt. In 2018 repeteerde Wachtpost 13 XXL al enkele keren met hun orkest. Bij het begin van het 75e bevrijdingsjaar op de Brabantse Wal liet Wachtpost 13 XXXL zich in de binnenstad van Bergen op Zoom zien en horen. Op zaterdagmiddag 27 oktober 2018 kon iedereen daar getuige van zijn. (Zie ook de info die daarover vermeld is bij het programma van oktober 2018  op deze website)
In januari was Wachtpost 13 XXXL te gast op de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Noord Brabant in het provinciehuis te Den Bosch.  Mogelijk zal
Wachtpost 13 XXXL zich in 2019 op meerdere plaatsen in Noord-Brabant laten zien.
(Contact: info@bakxxx.nl)


Bergen op Zoom 26 en 27 oktober 2019

Reenactment Tweede Wereldoorlog

Locatie: Kijk in de Pot

Meer info volgt.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zeeland, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht 26 oktober 2019

Bevrijdingstoertocht en defilé

Programma

10.30 uur: start bevrijdingstoertocht bij Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp
13.00 uur – 14.00 uur Janno den Engelsman bespeelt het carillon van de Peperbus
14:00 uur Optreden Reünie Orkest Artillerie op het Gouvernementsplein in Bergen op Zoom
15.30 uur Start defilé vanaf de Gedempte Haven in Bergen op Zoom.

De bevrijdingstoertocht vertrekt om 10.30 uur vanaf het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. De tocht gaat via Zuid-Beveland naar Bergen op Zoom. Onderweg sluiten een Woensdrechtse en een Steenbergse colonne aan. Aan de toertocht nemen meer dan 100 legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog deel. Aangekomen in Bergen op Zoom stelt een aantal van deze voertuigen zich rond 13.00 uur op in de Canadalaan. Deze straat is van historische betekenis voor de bevrijding van Bergen op Zoom. In deze straat wordt een Canadees Base Camp ingericht, waarmee uitbeelding wordt gegeven aan het leven in een Canadees legerkamp aan het einde van WO2. Vanaf de Canadalaan vertrekken de voertuigen naar de startlocatie van het Bevrijdingsdefilé. Een ander deel van de voertuigen rijdt naar het Groot Arsenaal aan de Rijtuigweg-Noord.

Tussen 13.00 en 14.00 uur bespeelt Janno den Engelsman het carillon van de Peperbus, de kerktoren van de St.Gertrudiskerk.  Hij brengt het Canadese volkslied ten gehore, het Merck toch hoe Sterck en bekende liedjes uit de oorlog en van de bevrijding. Op zijn repertoire staan o.a. Happy days, Trees heeft een Canadees, We´ll meet again, Canadese songs en muziek van Frank Sinatra en Glenn Miller.

Tussen 14.00 en 15.00 uur treedt het Reünie Orkest Artillerie op bij het Gouvernementsplein in Bergen op Zoom. Dit orkest, dat bestaat uit oud-dienstplichtigen, defileert later op de middag mee. 

Het defilé zelf start om 15.30 uur vanaf de Gedempte Haven in Bergen op Zoom. Men volgt daarbij de route: Rijkebuurtstraat, Westersingel, Steenbergsestraat en Fortuinstraat naar de Grote Markt. Daar wordt het defile afgenomen. Via de Zuivelstraat, Wouwsestraat en Stationsstraat wordt het parcours voortgezet en daarna ontbonden. Voertuigen gaan dan terug naar het Groot Arsenaal waar voor publiek gelegenheid is om ze nog nader te bekijken. Lopende deelnemers verzamelen na afloop op Plein 13.
Naast onderdelen van de krijgsmacht nemen aan het defilé veteranen, (militaire) muziekgezelschappen en andere groepen deel. De deelnemers kennen een duidelijke verbinding met de Tweede Wereldoorlog en leven in vrede en vrijheid. Het totaal aantal deelnemers bedraagt ongeveer 700.  Vrijwilligers die betrokken zijn bij toertocht en defile worden begin 2019 benaderd om de organisatie daaromtrent mede vorm te gaan geven.


Bergen op Zoom zaterdag 26 oktober 2019

Taptoe

Programma Grote Markt 

Aanvang 18.00 uur

De Frans Marcus Memorial Taptoe Bergen op Zoom is een muzikaal spektakel dat regionale en landelijke topkorpsen naar de historische binnenstad haalt. Door de inspanningen van met name oprichter Frans Marcus kent de Bergse Taptoe een rijke historie. Vanaf 2015 wordt deze Taptoe tweejaarlijks georganiseerd. In 2019 wordt de Taptoe speciaal vanwege 75 jaar bevrijding gehouden op zaterdag 26 oktober 2019. Aan de taptoe doet ook een aantal muziekkorpsen mee die de middag daarvoor hebben meegedaan aan het defilé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom zaterdag 26 oktober 2019

Herdenking bevrijding Bergen op Zoom

     De herdenkingen die jaarlijks op 27 oktober plaatsvinden op de Britse oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg, bij het Arnoldus Asselbergs Plantsoen en achter de Gertrudiskerk in de Thaliatuin, zouden qua datum in 2019 samenvallen met de grote herdenking op de Canadese begraafplaats.
Daarom is besloten om deze op zaterdagochtend 26 oktober te houden. Om 09.30 uur is er als eerste de herdenkingsceremonie op het Britse ereveld aan de Ruytershoveweg.  Daarna wordt de herdenking bij het Bevrijdingsmonument aan het Asselbergsplantsoen gehouden en direct daarna is er de gebruikelijke ceremonie in de Thaliatuin, achter de St. Gertrudiskerk.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom zaterdag 26 oktober 2019

Bevrijdingsfeestavond

Programma

Aanvang  21.00 uur

De Bevrijdingsfeestavond zal plaats vinden in de Zaal den Enghel in Bergen op Zoom. De avond staat volledig in het teken van de Bevrijding en via het programma van de avond en de aankleding van de zaal wordt een verbinding gelegd met de dagen van kort na de Bevrijding in 1944. De avond wordt muzikaal omlijst door big band Wachtpost13. De toegang is gratis.


Bergen op Zoom zondag 27 oktober 2019

Memorial Day of Canada in the Netherlands

Aanvang 11.00 uur Canadese oorlogsbegraafplaats Ruytershoveweg Bergen op Zoom 

     Vanaf 2014 vindt er jaarlijks een uitgebreide herdenkingsceremonie plaats op de Canadese begraafplaats aan de Ruytershoveweg. Deze ceremonie wordt in nauwe samenwerking met de Canadese overheid georganiseerd. Bergen op Zoom is door hen aangewezen als de plaats waar de herdenking van alle omgekomen Canadese militairen in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog, wordt gehouden.
Voor deze herdenking worden prominente gasten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. De herdenking bij 75 jaar bevrijding, op zondag 27 oktober 2019, wordt hier beschouwd als de meest prominente activiteit in het totale programma rondom herdenking en viering van de bevrijding op de Brabantse Wal.  Aan deze ceremonie gaan zeer veel voorbereidingen vooraf. Informatie over deze activiteit wordt t.z.t. op deze site aangevuld.
Voorafgaand aan deze herdenkingsplechtigheid is er een oecumenische viering in de St. Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. (contact: hansstumpel@hetnet.nl)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom zondag 27 oktober 2019

Vesper ‘Zing van bevrijding’

Programma

Aanvang 16.30 uur

  Deze dag vindt er in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom een bijzondere middagdienst (vesper) plaats. Deze vesper heeft als werktitel ‘Zing van bevrijding’. Medewerking wordt verleend door het projectkoor “Rond de Brabantse Wal“ onder leiding van Annemiek Vogels en een aantal jeugdige solisten. Voorganger is ds. Willem Vermeulen. Vanwege het bovengenoemde kader wordt met name jeugd bij deze vesper betrokken. De organisatie en uitvoering liggen volledig in handen van het projectteam muziek van de Ontmoetingskerk. Contact: wielewal@tele2.nl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom zondag 27 oktober 2019

Concert door Hét Concertkoor

Programma

   In nauwe samenwerking met Zeeland worden in het najaar van 2019 concerten gegeven door 4 koren uit Zeeland en Brabant. Uit die reeks ’75 jaar Slag om de Schelde’ geeft Hét Concertkoor uit Bergen op Zoom hier op 27 oktober 2019 een concert.

Zij zien het programma van de herdenking ’75 jaar Slag om de Schelde’ in Bergen op Zoom als een rijk gevulde menukaart waarvan iedere deelnemer, bezoeker en ook de gasten zijn of haar favoriete gerecht kan uitkiezen. Gezien het succes en de impressie van de herdenkingsconcerten, in oktober 2014 en mei 2015 met Annelies en het Herdenkingsconcert van 11 november 2018, hebben zij er alle vertrouwen in dat ze voor hun trouwe bezoekers, vrienden en vele muziekliefhebbers weer een ontroerend en indrukwekkend concert uit kunnen voeren.
Het aanvangstijdstip van hun concert wordt 15.30 of 16.00 uur. Het precieze tijdstip en nadere details
worden later nog bekend gemaakt in de media en op deze website. (contact: peter.verdult@ziggo.nl)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht 19 oktober 2019 – 5 mei 2020

Expositie Slag om Schelde

Opening Zaterdag 19 oktober 15.30 uur

   De Stichting Bevrijding Brabantse Wal organiseert in samenwerking met het Markiezenhof een expositie over de Slag om de Schelde. Aan dit project wordt door meerdere partijen een bijdrage geleverd, te weten regionale verzamelaars, Stichting Veteranen & Kunst en het West-Brabants Archief. De expositie is Brabantse Wal breed te bezichtigen in de bibliotheken van Hoogerheide, Steenbergen en Woensdrecht. (contact: irenevankemenade@planet.nl)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Steenbergen najaar 2019

Veel aandacht voor gebeurtenissen en bevrijding tweede wereldoorlog

  De gemeente Steenbergen heeft een druk programma in het najaar van 2019. Hieronder de diverse activiteiten m.b.t. 75 jaar bevrijding.
Een aantal moet nog verder worden uitgewerkt, maar de globale activiteiten binnen het grondgebied van de gemeente zijn hier alvast aangegeven.

 

Datum. Omschrijving
19 september 2019 Startschot herdenkingen.

Herdenking crash vliegeniers en flyby Lancaster

19 september 2019 Onthulling Monument vliegtuigcrashes, Dinteloord
21 September 2019 Opening programma, concert met muziek uit oorlogstijd, door ABS mannenkoor
29 September 2019 Wandelmars 44 km van Ossendrecht tot Dinteloord
Begin oktober Theatervoorstelling Oorlogsgeheimen voor groepen 7-8 van basisscholen
2 of 9 oktober Game Weet waar je woont, thema WO II. Scholenstrijd basisscholen in gemeentehuis Steenbergen
12 oktober Bevrijdingsconcert Marinierskapel in zaal ’t Cromwiel. Entreegeld is voor goed doel
15/10 – 1/11 Foto expositie, thema vrij,  gemeentehuis
Eind oktober 2019 Meerdaagse ontdekkingstocht Slag om de Schelde door leerlingen ´t Ravelijn m.m.v. veteranen.
Oktober / november Tentoonstelling beeld- en geluidsmateriaal bezetting en bevrijding door De Steenen Kamer
Oktober / november Expositie Holle Roffel, Kruisland
Oktober / november Kunstforum verzorgt expositie door kunstenaars in lege etalages in Steenbergen.
26 oktober Toertocht historische voertuigen van Dinteloord naar Bergen op Zoom
31 oktober of

3 november

Bevrijdingsconcert met historische film in het A.M.de Jongmuseum in Nieuw Vossemeer
2 november Ontvangst van Canadezen.Lunch met College van de gemeente Steenbergen
2 november Welberg: Officiële herdenking met inwoners en Canadezen
21 november Trompetterkorps mariniers in zaal ‘t Cromwiel
1 december Adventskoor
4 mei 2020 Herdenkingsconcert in Dinteloord, door zangvereniging Tavenu i.s.m.de Oranjevereniging.

_Klik HIER voor de uitgegeven flyer na de presentatie op het Steenbergse gemeentehuis op 14 februari j.l.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Woensdrecht

Diverse activiteiten i.r.t. 75 jaar bevrijding Woensdrecht

  In oktober 2019 is het 75 jaar geleden, dat deze regio werd bevrijd. Om dit feestelijk te vieren, worden er in de gemeente Woensdrecht allerlei festiviteiten georganiseerd. Op 6 februari start de eerste activiteit met een bezoek aan diverse bassischolen. Burgemeester Adriaansen roept verenigingen op om activiteiten die met de bevrijding te maken hebben te melden, zodat deze toegevoegd kunnen worden aan hun activiteitenkalender.

Scholenproject
De gemeente Woensdrecht en de werkgroep 75 jaar bevrijding geven lokaal vorm aan het scholenproject en het militaire defilé.
Op 6, 27 en 28 februari bezoekt burgemeester Steven Adriaansen samen met werkgroepvoorzitter Martin Groffen en Chris van der Veen als lid van de werkgroep, alle scholen binnen de gemeente. Elke school ontvangt dan het boek over de onlangs overleden geheim agent Bram Grisnigt. Dat boek, ‘Spion van Oranje’ is geschreven door Bram de Graaf. Daarnaast worden de scholen opgeroepen om op verschillende manieren stil te staan bij de bevrijding. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan het project Veteraan in de klas. Maar ook door een oorlogsmonument te adopteren of een bezoek te brengen aan de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom. Vanuit het cultuurprogramma CuKids (van de Brede Welzijnsinstelling) wordt er ook een bezoek aan het oorlogsmuseum in Ossendrecht geregeld voor leerlingen van de basisscholen.

Burgemeester Adriaansen: “Het is van groot belang dat we aan de Woensdrechtse jeugd de boodschap doorgeven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Tevens wil ik pleiten voor meer aandacht voor de lokale geschiedenis, want ondanks dat hier ontzettend hard gevochten is, is, het heel veel mensenlevens gekost heeft en heel veel gebouwen met de grond gelijk gemaakt zijn, is ‘De slag om Woensdrecht’ niet zo bekend”.

Rondrit “De Slag om Woensdrecht”
Zaterdagmiddag 30 maart 2019 organiseert reisclub De Brabantse Wal een rondrit langs plaatsen die in de oorlog een rol speelden bij de Bevrijding van Woensdrecht.
Klik hier voor alle info daarover op de website van Reisclub de Brabantse Wal.

Defilé militaire voertuigen
Op 26 oktober 2019 rijdt er een militaire colonne van voertuigen van Putte naar Bergen op Zoom. Bij de oorlogsmonumenten in ieder dorp zal dan ook een ceremonie plaatsvinden.  Burgemeester Adriaansen: “Het is belangrijk dat er in ieder dorp stil gestaan wordt bij de bevrijding. Hierbij doen we dan ook een beroep op de 4 mei comités, die vertegenwoordigd zijn in de werkgroep 75 jaar bevrijding”.

Stichting ‘Uit de Kunst’ organiseert een tentoonstelling
Stichting uit de kunst organiseert in oktober 2019 een expositie met schilderijen, foto’s en beelden. Het thema is “75 jaar bevrijding West Brabant”.

Tentoonstelling met thema ‘bevrijding’
6, 13, 20 en 27 oktober 2019 organiseert Heemkundekring De Wilhelmiet  een tentoonstelling met als thema bevrijding. De toegang in de locatie van het voormalige gemeentehuis in Huijbergen is gratis.

Streekconcours met als thema ‘Vrijheid’
Dit vindt op 6 oktober plaats. Later volgt meer info.

Oorlogsmuseum
Het Oorlogsmuseum aan de Putseweg te Ossendrecht is op 26 oktober de hele dag geopend voor publiek.

Boek burgerslachtoffers
Heemkundekring Het Zuidkwartier presenteert in oktober het boek Het verdriet van Woensdrecht, na vele jaren onderzoek geschreven door Jan van Elzakker en handelend over ruim zestig Woensdrechtse dodelijke burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Slotevenement op 26 oktober
Op 26 oktober wordt er na het defilé met militaire voertuigen een slotevenement voor een breed publiek georganiseerd.

Samenwerking met Stichting Bevrijding Brabantse Wal
In de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht worden dit jaar gezamenlijk activiteiten georganiseerd. Zo trekken de gemeenten met elkaar op bij het bewerkstelligen van een informatiecentrum bij de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom. Ook het scholenproject en het defilé met militaire voertuigen worden in samenhang georganiseerd.

Alle activiteiten m.b.t het bovenstaande zijn ook te vinden op: https://www.woensdrecht.nl/75 Nieuwe activiteiten zijn aan te melden bij: s.kok@woensdrecht.nl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom, 2019 / 2020

Realisatie Bezoekers Informatie Centrum

   Informatie over het te realiseren B.I.C. vindt u elders op deze website.  Een update op deze pagina m.b.t. het B.I.C. volgt z.s.m

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom, 8 november 2019

Muziektheatervoorstelling ‘Operatie Geslaagd’

Locatie: Stadsschouwburg De Maagd

  Op 8 november ‘s-avonds wordt in Stadsschouwburg De Maagd de muziektheatervoorstelling Operatie Geslaagd opgevoerd. Het thema van deze voorstelling is PTSS, het Post Traumatisch Stress Syndroom waar veel veteranen na terugkomst van vredesmissies in oorlogsgebieden, mee te kampen hebben. De voorstelling wordt gegeven door Erik Krikke. Krikke zelf was als operatiearts betrokken bij dit soort missies.  In de muzikale theatervoorstelling vertelt Erik op openhartige wijze over zijn ervaringen en de strijd tegen zijn herinneringen en zichzelf. In alle kwetsbaarheid vertelt hij over hoe hij langzaam geïsoleerd raakte tot het punt waarop hij alles dreigde op te geven. De indrukwekkende verhalen, met ruimte voor emoties maar ook voor humor,  worden omlijst met de allermooiste liedjes. Wereldberoemde, maar ook eigengemaakte songs, gespeeld door de band 7even Bridges, waarvan Erik een van de zangers is.

Erik en zijn band merken middels zijn boek daarover en de voorstelling dat ‘hun’ verhaal bij de verwerking van traumatische ervaringen van andere mensen kan helpen. Dus heeft Erik, dit keer samen met zijn band 7even Bridges, een nieuwe missie: dit verhaal moet zoveel en vaak mogelijk verteld worden….
Bij eerdere uitvoeringen bleek hij uitstekend in staat te zijn om de gevoelens van veteranen te vertolken.
Zeker in de sfeer van de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding, wordt dit dan ook een zeer indrukwekkende voorstelling die een breed publiek zal aanspreken.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bergen op Zoom 24 december 2019

Lichtjesavond

Ruytershoveweg, Bergen op Zoom

In navolging van het succes waarmee in 2018 ook op kerstavond bij alle graven een lichtje werd geplaatst, gebeurt dat in 2019 weer. Een korte plechtigheid maakt deze herinnering tot een zinvol moment om stil te staan bij alle leed, dat niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook nu nog steeds door oorlog en geweld veroorzaakt wordt. De Lichtjes op Oorlogsgraven wordt mede mogelijk gemaakt door Rotary Club Bergen op Zoom Noord en Rotary Club de Brabantse Wal en de Stichting Bevrijding Brabantse Wal. En vele vrijwilligers!
Contact: carolineraaijmakers@hetnet.nl   Zie ook de facebookpag

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________